Windows

Middleware voor Microsoft Windows-besturingssystemen: 

Windows 32-bit
Windows 64-bit

Mac OS

Middleware voor Mac OS-besturingssystemen:

macOS X 10.14+

Ubuntu

Linux-middleware voor het Ubuntu-besturingssysteem:

Ubuntu 64-bit

Debian, Fedora en OpenSuse

Linux-middleware voor Debian-, Fedora- en OpenSuse-besturingssystemen:

De bijgevoegde software (middleware) wordt ter beschikking gesteld zoals geleverd door onze leverancier (Gemalto) en is onderworpen aan de voorwaarden van de volgende licentie: https://www.luxtrust.lu/downloads/middleware/eula.pdf.

LuxTrust heeft de software niet getest of gevalideerd voor niet-ondersteunde platforms (OpenSuse, Debian, Fedora). Voor deze platforms is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het testen en valideren van deze software. LuxTrust biedt geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van bugs, fouten of kwetsbaarheden of met betrekking tot prestaties, compatibiliteit of geschiktheid voor een specifiek gebruik.

Debian 64-bit

Fedora 64-bit

OpenSuse 13.1 64-bit

 

Door deze software te downloaden of te gebruiken, kan de gebruiker:

  • (i) akkoord te gaan met de bepalingen van de relevante licentie,
  • (ii) erkent te zijn geïnformeerd over de technische kenmerken en beperkingen van deze software en verklaart deze passend en aanvaardbaar te achten met betrekking tot het beoogde gebruik, en
  • (iii) ermee instemmen alleen verantwoordelijk te zijn voor enig direct of indirect gevolg van dit gebruik. LuxTrust kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gerelateerde schade.